marți, 21 iunie 2011

Recomandari Site-uri si Forumuri Islamice din Romania

Web Site Asociatia Romanilor Convertiti la Islam
http://www.arci.ro/
Forum Asociatia Romanilor Convertiti la Islam
http://forum.arci.ro/ Forumul Femeilor Musulmane - Asociatia Romanilor Convertiti la Islam
http://forum.arci.ro/Forum-forumul-femeilor-musulmane--77  Chatul Mirc al Forumului - Asociatia Romanilor Convertiti la Islam
http://chat.arci.ro/Web Site Islamul Azi 

http://www.islamulazi.ro/Forum Islamul azi
http://www.islamulazi.ro/forum/Web Site Islam Cluj
http://www.islamcluj.ro/ Forum Islam Cluj
http://forum.islamcluj.ro/ 


Forum Sunnah.ro
http://www.sunnah.ro/forum.phpForum Rasarit.com
http://rasarit.com/index/1-Pagina-principala.html Forum MuslimsRomania
http://muslimsromania.com/ 


Web Site Liga Islamica si Culturala din Romania
http://www.islam.ro/
Web Site Islam Romania
http://islamromania.ro/

Cum i s-a pogorat revelatia Trimisului Lui Allah - Profetului Muhammad (Allah fie multumit de el ) -

1. Al-Bukhari a relatat, preluând de la ‘A’isa - sotia Profetului - care a zis:
“Prima revelatie cu care a început Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! - a fost vedenia si orice vedenie care i se arãta venea asemenea revãrsatului zorilor”.
2. Dupã aceea, i-a fost trimis lui arhanghelul Gavriil, fãrã sã-l fi cunoscut
anterior. Aceasta s-a întâmplat când se afla în pestera Hira si-L adora pe Allah si reflecta asupra mãretiei puterii Sale, cu putin timp înaintea mesajului. Acesta l-a zgâltâit de trei ori, zicându-i: “Citeste!”. Iar trimisul Muhammed i-a rãspuns: “Dar eu nu stiu sã citesc”.
si i-a zis lui din nou: “Citeste în numele Domnului Tãu care a creat...” (Relatat de Bukhari si Muslim.)
3. Apoi revelatia s-a întrerupt pentru câteva zile si aceasta a avut o mare înrâurire asupra lui. Întreruperea aceasta i-a vestit Trimisului cã prima întâmplare nu s-a datorat exercitiului spiritual pe care îl practica în pestera Hira, ci fusese alegerea divinã.
4. Apoi, în vreme ce mergea pe una dintre cãrãrile din Mekka, revelatia a venit la el pe neasteptate. si a zis Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! -: “În vreme ce mergeam eu pe drum, am auzit un glas venind din cer. Am ridicat ochii si l-am vãzut pe arhanghelul care venise la mine în pestera Hira, stând pe un tron între cer si pãmânt. M-am speriat de el si m-am întors [acasã], zicând: “Înveliti-mã, acoperiti-mã pe mine!” Atunci a revelat Allah Preaînaltul: “O, tu cel acoperit! / Ridicãte si îndeamnã! / Pe Domnul tãu preamãreste-L, / Vesmintele tale curãteste-le / si de nelegiuire stai departe” (74 : 1-5). si dupã aceea, revelatia s-a succedat. (Relatat de Al-Bukhari si de Muslim.)
5. Revelatia a continuat dupã aceea relativ linistit. Iatã cum a descris-o Trimisul însusi. În Sahih de Al-Bukhari se spune, preluându-se de la ‘A’isa - sotia Profetului - cã Al-Haris bin Hisam l-a întrebat pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! -, zicând:
“O, Trimis al lui Allah, cum vine revelatia la tine?” Iar Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! - i-a rãspuns:
“Uneori vine ca zãngãnitul puternic de clopot si aceasta este cea mai grea pentru mine, însã nu mã lasã fãrã sã fi înteles ceea ce a fost transmis, alteori mi se înfãtiseazã îngerul, luând chipul unui bãrbat, si-mi vorbeste, iar eu pricep ce spune”.
Din ceea ce spune Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! - reiese faptul cã revelatia îi era insuflatã în inimã, iar el întelegea ceea ce i se spunea.
S-a relatat cã însotitorii Profetului auzeau revelatia când cobora peste profetul Muhammed, asemenea zumzetului albinelor.
6. ‘A’isa ne-a descris nouã starea trimisului Muhammed, atunci când primea
revelatia:
“L-am vãzut când îi era trimisã revelatia, într-o zi friguroasã, iar de pe frunte i se prelingeau broboane de sudoare”. (Relatat de Al-Bukhari si de Muslim.)
Înainte de a încheia acest capitol dorim sã mai atragem atentia asupra faptului cã profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze si sã-l miluiascã! - când a vorbit a folosit trei metode diferite care dovedesc profetia sa, în vreme ce oamenii recurg doar la o singurã metodã a vorbirii. Aceste trei metode - fiecare dintre ele fiind independentã - sunt: stilul coranic, hadisul sacru si hadisul profetic.
Stilul coranic, altfel spus Coranul, reprezintã cuvântul lui Allah - ca rostire, ca formã, ca sens si ca structurã - pe care l-a coborât Gavriil în inima profetului Muhammed, care la rândul sãu l-a transmis oamenilor în chip de Coran, adicã vorbele lui Allah Preaslãvitul, fãrã ca nici Gavriil, nici Muhammed sã intervinã în ele.
Hadisul sacru reprezintã cuvântul lui Allah numai ca sens. Allah Preaslãvitul îi dã lui Gavriil ideea hadis-ului sacru, iar Gavriil alege cuvintele cu care exprimã acest sens trimis de Allah Preaslãvitul, iar profetul Muhammed îl ia de la Gavriil si-l transmite oamenilor.
Hadisul profetic reprezintã tot cuvântul lui Allah, al cãrui sens îl trimite lui
Gavriil, iar Gavriil, la rândul sãu, îl transmite profetului Muhammed, pentru ca el sã-l îmbrace în vesmânt sonor. Cu alte cuvinte, profetul alege vorbele prin care exprimã sensul respectiv, în stilul sãu propriu.
Deci este vorba de trei metode diferite de a da veSmânt sonor cuvântului lui Allah.

Prima doamna in Islam - Khadijah (Allah fie multumit de ea) -

Abu Hurairahh (Allah sa fie multumit de el!) a relatat că Gebrail [Îngerul Gavril] (Pacea fie asupra lui!) a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi i-a spus:
„O Trimis al lui Allah! Aceasta este Khadijah, vine spre tine cu un vas în care este supă de carne [ori ceva de mâncare/băut]. Când va ajunge la tine, binecuvântează-o din partea Stăpânului ei [Allah] şi din partea mea, şi dă-i vestea bună de a avea un palat din Qasab în Paradis, unde nu va fi niciun zgomot ori vreo osteneală. ” (Al-Bukhari)

Tăria de caracter şi calităţile nobile ale Khadijei (Allah sa fie multumit de ea!) i-au câştigat onoarea de a fi binecuvântată de Allah Preaînaltul prin intermediul Îngerului Său Gebrail (Pacea fie asupra lui!).
O întruchipare a loialităţii, integrităţii, adevărului, a comportamentului bun şi modest şi a mărinimiei; generoasă, isteaţă şi înţelegătoare, a fost crescută într-o atmosferă de bunăstare şi lux. Ea fost prima personă care a avut o credinţă statornică în cele enunţate de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi care a acceptat Islamul ca religie şi mod de viaţă încă de la început, fără a şovăi nicio clipă. Ea a fost binecuvântată cu distincţia de a fi salutată cu Pace de către Allah Preaînaltul şi Îngerul Gebrail (Pacea fie asupra lui!). Ea a fost prima femeie din toate timpurile care a fost atât de onorată. A fost prima soţie a Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), el nerecăsătorindu-se pe toată durata vieţii ei. Au trăit împreună în pace şi înţelegere pentru mai mult de douăzeci si patru de ani. În casa ei, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a primit revelaţiile lui Allah Preaînaltul prin intermediul Îngerului Gebrail (Pacea fie asupra lui!). În timpul asediului pe care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) l-a trăit în Mekka, în Şi’aab Abi Talib, ea s-a aflat alături de el, sprijinindu-l permanent şi sacrificându-şi tot confortul vieţii. Când aceasta a decedat, Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) i-a fost inima zdrobită din cauza pierderii unei tovarăşe delicate, care i-a fost alături în timpul celor mai dificile perioade ale vieţii sale. El a urmărit personal pregătirile mormântului ei şi i-a coborât el însuşi trupul în mormânt. Astfel a luat sfârşit viaţa unei doamne, cea mai mare susţinătoare a Islamului în perioada lui de început. Ea a fost mama Fatimei (Allah sa fie multumit de ea!) – prima doamnă a Paradisului, bunica dragilor nepoţei ai Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) – Hassan şi Hussein (Allah sa fie multumit de ei!) – care sunt consideraţi a fi primii tineri ai Paradisului.
Măreţia caracterului şi comportamentului Khadijei (Allah sa fie multumit de ea!) îl mulţumeau pe Allah Preaînaltul atât de mult încât îi trimitea urări speciale. Această întâmplare a fost relatată de Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) lui Abu Hurairah (Allah sa fie multumit de el!) şi citată într-una din relatările autentice consemnate în culegerea Imamului Bukhari.Khadijah (Allah sa fie multumit de ea!) era soţia şi mama ideală. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a locuit în casa ei, care a devenit un loc binecuvântat datorită prezenţei lui şi a faptului că Gebrail (Pacea fie asupra lui!) venea foarte des să-l viziteze aici pentru a-i revela versetele coranice. A devenit centrul Islamului, unde companionii şi companioanele îi vizitau pentru a fi părtaşi la ospitalitatea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi a soţiei lui.

Drepturile Femeii in IslamCand se efecuteaza o casatorie, femeia are dreptul la:


Zestre, care este obligatorie. Nici un barbat nu poate refuza sa-i dea zestre sotiei, de asemenea nici ea nu are voie sa refuze zestrea, ba chiar are dreptul de a alege.


" Astazi va sunt ingaduite voua cele bune. Mancarea celor carora li s-a daruit Scriptura va este ingaduita si voua, iar mancarea voastra le este ingaduita si lor. Va sunt ingaduite femeile virtuoase, dreptcredincoase, dar si femeile virtuoase ale acelora carora le-a fost daruita Scriptura inaintea voastra, daca le dati zestra [cu contractul de casatorie] fara sa curviti si fara sa le luati de tiitoare.." Quran;5:5


Zestra poate consta in : bani, masina, casa, bijuteriile etc. Nu este o limita de suma sau de valoare . Intelegerea se face intre viitorul sot si tutorele sau "Nasul" viitoarei sotii .


Tutorele : Nu se ia in considerare un act de casatorie intocmit fara acordul tutorelui.Tutorele poate fi tatal fetei, fratele ei , unchiul ei, bunicul ei , sau fiul ei. Daca nu are pe nimeni poate alege orice barbat in care are incredere ca sa-i fie tutore . Insa , daca fata este musulmanca si familia ei are alta credinta atunci trebuie sa aleaga un musulman ca sa ia locul tutorelui sau "nasului". Poate fi IMAMUL sau altcineva.


Martorii : La intocmirea actului de casatorie , trebuie sa fie prezenti doi martori musulmani credinciosi adica care nu fac nimic din ceea ce este interzis in Islam, si sunt practicanti. In caz contrar, marturia nu este acceptata.


Daca aceste trei sunt indemplinite atunci casatoria este corecta din punct de vedere islamic.Conditiile pe care fata poate sa le puna la intocmirea actului de casatorie:


Are dreptul sa aiba decizia divortului in mana ei. Adica in caz de divort [doamne fereste] sau barbatul pronunta divortul ,sau femeia . Lucru ce trebuie precizat in actul de casatorie.


Fata are dreptul sa puna conditia ca nu este de acord ca sotul ei sa-si ia alte neveste .Si daca aceasta conditie este prezenta in actul de casatorie sotul este obligat sa o respecte.Alte lucruri de stiut:Barbatul nu poate sa-o oblige pe sotia sa sa fie musulmana , iar sotia trebuie sa respecte religia sotului.

Amandoi trebuie sa nu faca adulter , sa se iubeasca , sa se respecte.


Barbatul nu are voie sa ceara de la femeie sa renunte la familia ei.

Despre fiice in viziunea Coranului


“ Iar daca vreunuia dintre ei i se vesteste [nasterea] unei fiice, chipul lui devine negru si el e plin de mânie (impotriva sotiei sale)

Se ascunde de lume din pricina raului ce i s-a vestit. Sa-l tina el, în ciuda umilintei, sau sa-l ingroape in tarana? Ce ***** judecata!“
(16:58-59)

In aceste versete Allah le spune oamenilor ca o astfel de gandire nu este buna si ca astfel de fapte vor fi pedepsite de catre Allah.

Profetul Muhammed a spus: “oricine are grija de 2 fete pana la maturitate – eu (profetul) si el vom veni impreuna in Ziua Judecatii- si si-a spus cele 2 degete unul langa altul (adica in Paradis)” Muslim

Asadar parintii sunt rasplatiti cu o onoarea incredibila si asta pentru cresterea a doar 2 fete

Alt Hadith: “oricine are 3 fete sau surori, sau 2 fete sau 2 surori si se comporta bine cu ele, are rabdare cu ele si ii este frica de Allah in privinta lor, va intra in Paradis “ (Abu Dawud, Al-Tirmidhee)

Intr-un alt hadith: “Ele (fetele) vor fi pentru el ca si un scut protector impotriva Focului Iadului” (Ahamd si Ibn Maajah)

Mughira b. Shu’ba a relatat ca Profetul Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) a spu: “Cu adevarat Allah vi-a interzis: neascultarea mamelor voastre, ingroparea de vii a fetelor voastre si ne-acordarea drepturilor celorlalti desi voi aveti aceasta putere…” (Muslim cartea 18, hadith 4257)
In islam femeia are acelasi statut ca si barbatul. Cateva hadisuri despre femeie

Al-Mughira (Allah să fie multumit de el!) a relatat ca Profetul (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah v-a interzis vouă nesupunerea fata de mame.” (Bukhari si Muslim)
Abu Hurairah (Allah să fie multumit de el!) a relatat că un barbat a întrebat: „O, Profetule, fată de cine trebuie să am atitudinea cea mai bună?” El a răspuns:“Fată de mama ta.” Bărbatul a întrebat:„Apoi fată de cine?” El a răspuns: „Fată de mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou:„Apoi fată de cine?” El a răspuns: „Fată de mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou: „Apoi fată de cine?” El a răspuns: „Fată de tatăl tău.” (Bukhari si Muslim).
Abu Hurairah (Allah să fie multumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Vă recomand să vă comportati cu femeile foarte bine, căci femeia a fost creată dintr-o coastă, iar cea mai fragilă parte a unei coaste este partea superioară. Dacă vrei să o îndrepti, se rupe, iar dacă o lasi asa, rămâne curbată, asa că vă recomand să vă purtati bine cu femeile.” (Bukhari)

In Islam femeile au drept de mostenire

“ Barbatilor le revine o parte din ceea ce au lasat in urma parintii si rudele; asemenea le revine si femeilor o parte din ceea ce au lasat în urma parintii si rudele, de va fi putin ori mult; o parte anumita [li se cuvine]. “
(Traducerea Sensurilor din Coran 4:7)

Abu Ishak Seadi Ibn Abi Weqqas (Allah să fie multumit de el!) a relatat: „M-a vizitat Profetul, atunci când am fost bolnav, în anul în care a împlinit pelerinajul. L-am întrebat: O, Profetule, eu sunt bolnav si nu am ca mostenitor decât o fată. Să dau ca milostenie trei sferturi din averea mea? El a răspuns: Nu. Am întrebat: Atunci jumătate? El a răspuns: Nu. Am întrebat: Un sfert? El a răspuns: Un sfert, cu toate că si un sfert este mult. Este mai bine dacă îsi lasi mostenitorii bogati decât să îi lasi săraci si să cersească de la oameni. Fără îndoială că vei primi răsplată pentru fiecare ban pe care îl cheltuiesti pentru multumirea lui Allah, chiar si atunci când cheltuiesti pentru hrana sotiei tale.” (Bukhari si Muslim).
Statul fiicelor in Islam este foarte clar, parintii sunt incurajati sa isi creasca fiicele cu bunatate si cu grija pentru ca astfel vor fi rasplatiti.

“A lui Allah este stãpânirea cerurilor si a pamantului. El creeaza ceea ce voieste si daruieste El copile cui voieste si daruieste El baieti cui voieste,

Sau da El si baieti si copile si-l face sterp pe cel pe care El voieste. El este Atoatestiutor [si] Atotputernic ['Alim, Qadir]”.

(Traducerea sensurilor din Coran 42:49-50)

Femeia are dreptul sa primeasca de la sot Zestre (Mahr) la intocmirea casatoriei


In Islam zestrea (mahr) este unul dintre drepturile sotiei. Aceasta zestre apartine doar ei si doar ea poate decide cum sa dispuna de ea. Exista multe dovezi despre aceasta zestre in Coran:

“Si oferiti femeilor zestrea de buna-voie, iar daca ele se lipsesc -nesilite - de ceva, atunci voi cheltuiti-o dupa cum doriti, cu placere!”

[Traducerea sensurilor din Coran 4;4]

Ibn Katheer (Allah sa aibe mila de el) a spus, rezumand toate comentarile asupra acestei ayah: “Barbatul trebuie sa ii ofere zestrea femeii si nu trebuie sa aibe regrete”

“Daca vreti sa schimbati o sotie cu alta sotie [prin divort] si i-ati dat uneia dintre ele un qintal, nu luati nimic din el inapoi. Oare [voiti voi sa-l] luati inapoi cu clevetire si cu pãcat învederat?!

Cum sa-l luati inapoi dupa ce v-ati bucurat impreuna si ele au primit de la voi legamant sfant?”

[Traducerea sensurilor din Coran 4:20-21]

Ibn Katheer (Allah sa aibe mila de el) a spus: “Asta inseamna: daca un barbat divorteaza de o femeie pentru a se casatori cu alta, el nu trebuie sa ii ia nimic din ce i-a dat primei sotii, chiar daca este vorba de o avere foarte mare.”

Anas ibn Maalik (Allah sa fie multumit de el) a relatat ca Abd al-Rahmaan ibn ‘Awf a venit la Mesagerul lui Allah (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) si avea urme de parfum pe el. Profetul Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) l-a intrebat de parfum, iar el i-a spus ca s-a casatorit cu o femeie din Ansaar. Profetul Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) l-a intrebat: “Ce i-ai dat?” El a spus: “greutatea unei curmale in aur”. Mesagerul lui Allah (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) a spus: “Da un ospat (pentru casatorie) chiar daca este doar o oaie.”

(Bukhari)

Zestrea (mahr) este dreptul sotiei, iar tatal sau oricine altcineva nu are dreptul asupra ei, decat cu aprobarea sotiei. Abu Saalih a spus: “Atunci cand un barbat isi casatoreste fiica, el ii ia zestrea, dar Allah a interzis acest lucru si i-a dat femeii dreptul asupra acestei zestre. (Tafseer ibn Katheer)

La fel, daca o femeie refuza o parte din zestre, sotul are permisiunea de a o lua, asa cum scrie in Coran: “iar daca ele se lipsesc -nesilite - de ceva, atunci voi cheltuiti-o dupa cum doriti, cu placere!”

[Traducerea sensurilor din Coran 4;4]

Femeile Musulmane necasatorite


Religia lui Allah protejează moralitatea şi decenţa femeii, are grijă de reputaţia şi demnitatea ei, îi apără castitatea, păzind-o de gândurile şi vorbele necurate, şi încearcă să împiedice mâinile răuvoitoare care vor să-i aducă vătămare. Ca să atingă aceste obiective nobile, o datorie, prescrisă în Islam, a femeii este aceea de a-şi pleca ochii şi a-şi păstra castitatea şi puritatea:
„Şi spune drept-credincioaselor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească pudoarea lor, să nu-şi arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară şi să-şi coboare vălurile peste piepturile lor! Şi să nu-şi arate frumuseţea lor decât înaintea soţilor, sau a părinţilor lor, sau a părinţilor soţilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soţilor lor, sau a fraţilor lor, sau a fiilor fraţilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a muierilor lor, sau a acelora pe care le stăpânesc mâinile lor drepte, sau a slujitorilor dintre bărbaţi, care nu mai au dorinţă, sau a copiilor mici care nu ştiu ce este goliciunea femeilor. Şi să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! Şi căiţi-vă cu toţii, o, voi, drept-credincioşilor, faţă de Allah, pentru ca voi să izbândiţi!” (Coran 24: 31).
Ea se îmbracă şi se împodobeşte decent.
„ … să nu-şi arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară (…) şi să-şi coboare vălurile peste piepturile lor!” (Coran 24: 31).
Gătelile vizibile la care se referă acest verset au fost interpretate ca fiind inclusiv inelul, faţa, cele două mâini, şi unii exegeţi şi jurişti au stabilit ca fiind şi picioarele de la gleznă în jos. (În timpul Profetului – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! – unele femei obişnuiau să îşi acopere faţa. Flexibilitatea Islamului îi permite femeii să opteze sau nu pentru acoperirea feţei. Nota editorului.)
Ea trebuie să îşi acopere celelalte părţi atractive, precum părul, gâtul, mâinile şi picioarele, faţă de toţi oamenii, excepţie făcând soţul, rudele de sânge, persoanele cu care nu poate avea o relaţie de căsătorie din cauza proximităţii relaţiei (fraţi, unchi etc.) şi de care îi este dificil să şi-i le ascundă:
„Şi spune drept-credincioaselor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească pudoarea lor, să nu-şi arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară şi să-şi coboare vălurile peste piepturile lor! Şi să nu-şi arate frumuseţea lor decât înaintea soţilor, sau a părinţilor lor, sau a părinţilor soţilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soţilor lor, sau a fraţilor lor, sau a fiilor fraţilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a muierilor lor, sau a acelora pe care le stăpânesc mâinile lor drepte, sau a slujitorilor dintre bărbaţi, care nu mai au dorinţă, sau a copiilor mici care nu ştiu ce este goliciunea femeilor. Şi să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! Şi căiţi-vă cu toţii, o, voi, drept-credincioşilor, faţă de Allah, pentru ca voi să izbândiţi!” (Coran 24: 31).
Femeia musulmană trebuie să păstreze decenţa în mers şi în vorbire:
„Şi să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele!” (Coran 24: 31);

Trebuie evitate adunările de bărbaţi, excepţie făcând cazurile necesare sau scopurile considerabile, doar pentru strictul necesar. Participarea la rugăciunile în grup din moschee, căutând cunoaşterea, cooperarea în caritate şi promovarea credinţei sunt situaţii în care prezenţa femeii alături de bărbaţi este acceptată; astfel, ea nu este privată de dreptul de a participa la servirea comunităţii ei, cu condiţia de a nu depăşi limitele codului islamic în viaţa socială.
Prin aceste indicaţii şi regulamente, Islamul are grijă de siguranţa femeii şi a feminităţii sale, pentru ca ea să fie apărată de gurile profane; Islamul îi păstrează decenţa şi castitatea, ţinând-o departe de toţi factorii de abatere. Islamul are grijă de onoarea ei, luptând împotriva calomniei şi a celor care o răspândesc. Mai presus de toate, Islamul îi protejează sufletul şi îi calmează mintea, luptând împotriva tensiunii, instabilităţii şi tulburării ce pornesc de la închipuirile sălbatice sau de la alţi factori ce produc agitaţie. În acelaşi timp, Islamul protejează bărbatul de anxietate şi rătăcire, familia de despărţire şi societatea de prăbuşire şi destrămare.